Upgrade OPG na 3B CBCT
E-SHOP Kategórie

KategórieČakajte prosím ...
kosikKošík
0.00 €
(žiadna položka)

Obchodné a registračné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim DentAll s.r.o., Strojnícka 18, 080 06 Prešov, IČO 36486761 (ďalej len predávajúci). Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a bezvýhrad s nimi súhlasí.

K našim zákazníkom patria v zásade len klienti v odbore dentál  (zubní lekári, dentálne hygieničky, zubné laboratóriá). U klientov mimo týchto odborov si vyhradzujeme právo na zmenu podmienok predaja, resp. čiastočné alebo úplné odmietnutie objednávky.

Vyplnením registračného formulára dáva kupujúci súhlas predávajúcemu na spracovanie, zhromažďovanie a archivovanie osobných údajov. Predávajúci prehlasuje, že všetky poskytnuté osobné údaje sú dôverné, nebudú nijako zverejnené ani poskytnuté tretej osobe, s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúcich sa objednaného tovaru (oznámení mena, adresy dodania). Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a ručí za ich pravdivosť a aktuálnosť, má právo na zrušenie registrácie, teda o vymazanie svojich osobných údajov z databázy www.DentAll.sk na základe písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto. Predávajúci má taktiež právo na odmietnutie alebo zrušenie registrácie kupujúceho, teda o vymazanie jeho osobných údajov z databázy www.DentAll.sk.

Potvrdením registrácie kupujúci akceptuje obchodné podmienky a dáva súhlas firme DentAll s.r.o. na zasielanie informačných e-mailov.  Službu zasielania informačných e-mailov môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: obchod@dentall.sk

Ceny v internetovom obchode sú vždy uvedené v € vrátane DPH. Zľavy závisia od toho do akej zľavovej skupiny bol kupujúci zaradený. Rozdelenie do zľavových skupín sa robí na základe štatistík celkového predaj. To znamená, že kupujúci po dosiahnutí určitej cenovej hranice prechádza do výhodnejšej  zľavovej skupiny. Na tovar vo výpredaji sa nevzťahujú zľavové bonusy.

Dopravné náklady pri objednávke nad 50 € s DPH  neúčtujeme.

Ihneď po spracovaní objednávky bude Vaša objednávka pripravená na expedovanie. Tovar je dodávaný vrátane faktúry so splatnosťou 14 dní. V prípade, že požadovaný tovar nie je okamžite k dispozícii, bude zaslaný kupujúcemu v najbližšom možnom termíne na náklady predávajúceho. Prípadné prepravné za celú objednávku je účtované iba v prvej faktúre, u ďalších čiastkových zásielok, vzťahujúcich sa k jednej objednávke, prepravné neúčtujeme. Tovar je až do úplného zaplatenia kupujúcim majetkom DentAll s.r.o.. Objednaný tovar Vám zasielame kuriérskou službou, poštou alebo si ho môžete vyzdvihnúť osobne v našich pobočkách po predchádzajúcom dohovore ( kontakty a zoznam pobočiek nájdete tu).

Kupujúci má právo nevyhovujúci tovar do 7 pracovných dní po dodaní tovaru v bezchybnom stave a v originálnom balení vrátiť. Zdravotnícky materiál nie je možné vrátiť, ak bol použitý, pretože jeho vlastnosti neumožňujú vrátenie tovaru.
Je potrebné priložiť kópiu faktúry a udať dôvod  vrátenia, náklady na dopravu do nášho skladu hradí kupujúci. Možnosť vrátenia sa netýka tovaru vopred objednaného na základe podpísanej  kúpnej zmluvy, prípadne záväznej objednávky, v takom prípade je potrebné možnosť vrátenia tovaru vopred prerokovať s predávajúcim.

V prípade zjavného poškodenia balíka kupujúci zásielku nepreberá a s prepravcom spíše Zápis o škode, z ktorého bude zrejmé, ktoré výrobky boli poškodené. Ak nie je poškodenie balíku pri odovzdaní zjavné a pri rozbalení je zistené poškodenie výrobkov, je potrebné túto skutočnosť reklamovať ihneď, najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa doručenia zásielky nahlásiť zoznam poškodených výrobkov. Neskôr nie je možné reklamáciu uznať.

Na všetok tovar sa vzťahuje záruka podľa Obchodného zákonníka v platnom znení. Podľa typu tovaru a charakteru závady chybný tovar opravíme alebo vymeníme, prípadne zašleme na posúdenie výrobcovi. Zjavné vady tovaru je potrebné bez odkladu oznámiť predávajúcemu.

Firma DentAll s.r.o. vykonáva inštalácie, údržbu a opravy všetkých dodávaných prístrojov.

Firma DentAll s.r.o. si vyhradzuje právo na možné chyby v textoch, ilustračných fotografiách a uvedených cenách na našej internetovej stránke, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme.
Prehliadaním týchto stránok súhlasíte so zberom nevyhnutných údajov potrebných na ich funkčnosť. Okrem nich zbierame anonymizované štatistiky návštevnosti, ktoré poskytujeme naším obchodným partnerom na reklamné a propagačné účely. Vedzte, že ochrane osobných údajov rozumieme. V prípade nejasností nás kedykoľvek kontaktujte.