/categories/
E-SHOP Kategórie

KategórieČakajte prosím ...
kosikKošík
0.00 €
(žiadna položka)

LEPTANIE A BONDOVANIE

1 | 2 | 3
Najnovší svetlom tuhnúci samoleptací bond s voliteľným leptaním - self etch, total etch, selective etch. S aktivátorom je možné použiť aj s chemick...
Akcia
3M Scotchbond Universal Plus je prvý röntgen kontrastné, univerzálne adhezívum pre všetky priame a nepriame indikácie lepenia. Spoľ...
Ultradent
35% roztok kyseliny fosforečnej na leptanie skloviny a dentínu.
Akcia
Total - etch, dvojzložkové adhezívum jedinečná štrukturálna väzba - 48% množstva plniva stačí k dosiahnutiu vynikajúcej pevnosti väzby ...
Vivadent
Akcia
// AdheSE, AdheSE DC Activator, AdheSE One. Produktový katalóg Vivadent (PDF, 7 MB) Leták AhdeSE (PDF)
37,5%-ná kyselina fosforečná, určená na leptanie dentinu a skloviny.Kompletný produktový katalóg KERR (PDF)
SDI
Akcia
Jednozložkové, samoleptacie, svetlom tuhnúce adhezivum 7. generácie uvoľňujúce fluoridy, vhodný pre sklovinu a dentín. Nie je potreba pretrepávať f...
3M 51202 | 3M
Akcia
Adhezívum typu TOTAL-ETCH s technológiou nanoplniva. Balenie: 1 fľaštička adhezíva (6g). Kompletný katalog 3M ESPE (PDF, 8 MB)
VI 574151 | Vivadent
37% kyselina fosforečná pre leptanie skloviny a dentínu. Produktový katalóg Vivadent (PDF)
OptoBond eXTRa Universal je dvojzložkový univerzálny adhezívny systém, ktorý obsahuje PRIMER a ADHEZÍVUM a je kompatibilný so všetkými kompozi...
Akcia
  Optibond Universal je univerzálne jednokrokové adhezívum v jednej fľaštičke s indikáciami leptania Self-Etch, Selective- Etch a Total-Etc...
KH 29670 | Kerr
Jednozložkový adhezívny materiál pre takmer akúkoľvek klinickú aplikáciu na báze etanolu, zpevňujúci dentínové kanáliky v podstatne väčšej hĺbke, ...
Zipbond Universal je jednozložkové univerzálne adhezívum uvoľňujúce fluoridy, kompatibilné s technikami samoleptania, selektívneho leptania a ...
Multifunkčné samoleptacie adhezívum pre všetky adhezívne techniky. Skvelá adhézia na všetky povrchy. Vhodný na suchý aj vlhký dentín, obsahuje sila...
VOCO
Akcia
Futurabond DC Futurabond M Futurabond M+  Futurabond NR Katalóg VOCO 2022/23 (PDF)
Adper™ Prompt™ L-Pop je bond typu „všetko v jednom“ v osvedčenom lízatkovom dávkovacom systéme L-Pop na použitie pri priamych rekonštrukciách...
SDI
Akcia
Jednozložkový, adhezívny systém pre metódu úplného leptania pre dentin a sklovinu. Rozpúšťadlo je zmes acetónu a vody a účinkuje na suchom i v...
Leptací gél s 37% kyselinou fosforečnou.  
Vivadent
Bezacetónový, jednozložkový bond pre väzbu ku sklovine a dentinu, v spojení s technikou totálneho leptania. Leták ExciTE F Produktový kataló...
Vivadent
Svetlom tuhnúci, jednozložkový bond, optimalizujúci väzbu naleptanej skloviny so všetkými typmi svetlom tuhnúcich výplňových materiálov. Produkto...
1 | 2 | 3