4. KONGRES SLOVENSKEJ ENDODONTICKEJ SPOLOČNOSTI, RÔZNI PREDNÁŠAJÚCI, BRATISLAVA, 14. MARCA 2020
E-SHOP Kategórie

KategórieČakajte prosím ...
kosikKošík
0.00 €
(žiadna položka)

4. Kongres Slovenskej endodontickej spoločnosti, rôzni prednášajúci, Bratislava, 14. marca 2020

Prednášajúci: Marga Ree DDS, MSc., Dr. Et Dr. Jiří Krug, Ph D., MDDr. Radovan Žižka, Ph.D., MDDr. Pavol                                       Podolský, MUDr. Milan Lehotský
Termín a miesto: 14.3.2020, Bratislava Hotel Saffron
Kredity: 8 kreditov SKZL. kód 16/2020_SR
Cena: 
  • do 14.2. 2020 140,-€, do 8.3 2020 160,-€, 14.3. na mieste v hotovosti 170,-€
  • členovia SES do 14.2. 2020 90,-€, do 8.3 2020 90,-€, 14.3. na mieste v hotovosti 100,-€
  • členovia ČES do 14.2. 2020 120,-€, do 8.3 2020 140,-€, 14.3. na mieste v hotovosti 150,-€
  • študenti do 14.2. 2020 40,-€, do 8.3 2020 50,-€, 14.3. na mieste v hotovosti 60,-€

Program:

8:00 -   8:50  Prezentácia účastníkov
8:50 -   9:00 Otvorenie kongresu
9:00 - 10:30 Ako si poradiť s kalcifikovanými kanálikmi ? Marga Ree DDS
Jednou z hlavných príčin neúspechu ošetrenia koreňových kanálikov je neschopnosť lokalizovať a následne ošetriť všetky kanáliky koreňového systému. Tvorba sekundárneho a terciárneho dentínu môže viesť k zablokovaniu vstupov do koreňových kanálikov a na to, aby sme ich lokalizovali, môže byť potrebná rozsiahla preparácia na dne pulpálnej komory.

10:30 - 11:00 Coffe break
11:00 - 12:30 Možnosti rekonštrukcie zubov po endodontickom ošetrení vedúce k dlhodobému úspechu.                                Marga Ree DDS
Dlhodobo dobrá prognóza endodontického ošetrenia je výrazne závislá od rekonštrukcii, ktorá na to nadväzuje . V tejto prezentácii Marga Ree poukáže na spektrum možností ako rekonštruovať endodonticky ošetrené zuby postranného aj frontálneho úseku. Diskusia sa bude zaoberať hlavne súčasnými klinickými konceptami založenými na literatúre posledných 10 rokov a poskytne terapeutické odporučenia založené na týchto výskumoch.

12:30 - 13:30 Obed
13:30 - 15:00 Obhajoba chirurgickej endodoncie. Dr. Et Dr. Jiří Krug, Ph D.
15:00 - 16:00 Kalcium silikátové cementy v endodoncii. MDDr. Radovan Žižka, Ph.D.
Kalcium silikátové cementy tvoria nezanedbateľnú súčasť vybavenia každého praktického zubného lékara, ktorý sa hlbšie zaujíma o endodonciu a konzervačné zubné lekárstvo. Od roku 1997, kedy bol uvedený na trh prvý materiál tejto skupiny – ProRoot MTA (Dentsply, Tulsa, USA), sa objavilo veľké množstvo materiálov patriacich do tejto skupiny. Cieľom prvej časti prednášky je zhrnúť chemické, fyzikálne a biologické vlastnosti kalcium silikátových cementov, ktoré stoja za ich vynikajúcimi klinickými vlastnosťami.

16:00 - 16:30 Coffe break
16:30 - 17:00 Ako zaplniť koreňový kanálik pomocou MTA? MDDr. Pavol Podolský
V prednáške Vám v jednoduchosti zhrniem chemické a bioaktívne vlastnosti MTA, ktoré tento materiál predurčujú ako možnú, obturačnú alternatívu k zlatému štandardu, ktorý dnes predstavuje kombinácia gutaperče a živicového sealeru. Povieme si tiež, aké „su conditiones sine quibus non“ pre plnenie kanálika MTA.

Následne Vám predostriem porovnanie klinických a manipulačných vlastností komerčných MTA materiálov a ako sa zorientovať pri výbere vhodného aplikačného a kondenzačného inštrumentária.

Na záver na videách ukážem ako jednoducho, rýchlo a správne MTA namiešať a predstavím mnou modifikovanú, Kutlerovu techniku obturácie koreňového kanálika v celej jeho dĺžke týmto materiálom.

17:00 - 18:00 Endodontické báje a povesti. MUDr. Milan Lehotský
Endodontické ošetrenie predstavuje dnes rutinný liečebný výkon v stomatologickej praxi. Častokrát je však sprevádzané rôznym typom komplikácií, ktoré ho môžu zmeniť v nočnú moru ako pre stomatológa, tak aj pre pacienta. Niektoré  z  komplikácií sú však opradené rôznymi polopravdami nerešpektujúcimi poznatky EBD a vznikajú tak napr.  termíny ako „zub neznášajúci uzáver“.

Iné zdanlivo neriešiteľné komplikácie resp. klinické situácie môžu natoľko narušiť terapeutický plán, že endodontické ošetrenie ukončíme extrakciou. Korektným zhodnotením klinickej situácie, vlastných vedomostí, zručností a v neposlednom rade správnym endodontickým protokolom je možné sa takýmto klinickým situáciám vyvarovať, s vysokou úspešnosťou vykonávať ošetrenie koreňového systému a zamedziť tak šíreniu endodontických báji a povestí.

Prednáška je koncipovaná tak, aby na príklade rozličných kazuistík poskytla poslucháčom prehľad o najčastejších typoch každodenných endodontických problémoch, príčinách ich vzniku a taktiež o opatreniach ako im predchádzať prípadne riešiť.

18:00 Diskusia, ukončenie kongresu.

Online prihláška