EMS reklama
E-SHOP Kategórie

KategórieČakajte prosím ...
kosikKošík
0.00 €
(žiadna položka)

Praktický kurz "Reendodontické ošetrenie", Dr. Damiano Pasqualini, Bratislava, 16. januára 2020

Termín: 16.1.2019 od 14:00
Miesto: Hotel Carlton, Bratislava
Prednášajúci: Dr. Damiano Pasqualini
Trvanie kurzu: 4 hodiny
Kredity: bolo požiadané o pridelenie kreditov za vzdelávanie
Účastnícky poplatok: 400,-€
Účastnícky poplatok pri prihlásení sa na prednášku aj na praktický kurz 600,-€
Program: Registrácia o 13:30. Začiatok praktického kurzu o 14:00. Predpokladané ukončenie praktického kurzu o 18:30.

Na kurze budú preberané nasledovné oblasti:
  • preparácia prístupovej kavity, čistenie a tvarovanie, dezinfekcia a znovu plnenie pôvodne endodonticky ošetreného zuba,
  • postupy, ktoré zabezpečia predvídateľnejšiu, jednoduchšiu a zároveň dlhodobo úspešnejšiu reendodonciu.
Každý účastník si prinesie aspoň 1 extrahovaný endodonticky ošetrený zub.
Každý účastník si po kurze odnesie pracovný kit s endodontickými inštrumentmi od spoločnosti Dentsply Sirona

Dr. Damiano Pasqualini ukončil štúdium stomatológie v roku 1995 na univerzite v Turíne v Taliansku. Je docentom v odbore endodoncia na Turínskej univerzite (oddelenie chirurgických vied). Vedie súkromnú prax zameranú na endodonciu v Turíne.
Je garantom postgraduálneho magisterského štúdia v odbore klinická a chirurgická mikroendodoncia v Turíne. Zároveň je aktívnym členom Talianskej endodontickej spoločnosti a člen Americkej asociácie endodontistov. Dr. Pasqualin je autorom mnohých článkov publikovaných v medzinárodných časopisoch, ako aj autorom kníh zameraných na endodonciu. Pravidelne prednáša na medzinárodných kongresoch.