E-SHOP Kategórie

KategórieČakajte prosím ...
kosikKošík
0.00 €
(žiadna položka)

Odborná prednáška "Pedostomatológia v kocke" , Dr. Anna-Maria Vierrou, Bratislava, 22. marca 2019

Pedostomatológovia by mali byť lídrami v oblasti komunikácie a manažmentu pacienta v ambulancii. Excelentná komunikácia je často najefektívnejším, najúčinnejším a pre rodičov najprijateľnejším spôsobom vedenia detí počas návštevy u zubného lekára.  Techniky správania sa a komunikácie spolu s klinickými tipmi, a tiež možnosťami riešenia komplikovaných situácií  budú podrobne preberané vrámci prednášky. 

Okrem toho sa bude diskutovať o pedostomatologických témach vrátane hlbokých zubných kazov, traumy, hypomineralizácie molárových rezov (MIH) a skorých ortodoncií, pokiaľ ide o ich diagnostiku, plánovanie a manažment liečby použitím súčasných prístupov a materiálov.
Prednáška bude interaktívna, účastníci budú mať príležitosť klásť otázky súvisiace s klinickou praxou, ktoré im pomôžu zlepšiť ich pedostomatologické zručnosti.

Prednášajúci: Dr. Anna-Maria Vierrou

Termín: 22.3.2019
Miesto: Hotel Lindner Bratislava
Kredity: pridelené kredity za vzdelávanie (6-8 kreditov)
Prednáška bude tlmočená z angličtiny do slovenčiny. 
Program: Registrácia začína o 8:00. Začiatok prednášky o 8:50. Predpokladaný koniec prednášky o 17:00 -17:30.

Účastnícky poplatok:

180,-€ pri registrácii do 15.2.2019
200,-€ pri registrácii po 15.2.2019
220,-€ na mieste v deň konania prednášky
80,-€ študenti zubného lekárstva

Dr. Anna-Maria Vierrou pochádza z Grécka. Titul DMD a PhD získala na Aténskej univerzite a Certifikát z pedostomatológie na Univerzite v Connecticut v USA. Úspešne absolvovala skúšky Americkej zubnej asociácie a Asociácie pre pedostomatológiu. Dr. Vierrou je v súčasnosti prezidentkou Medzinárodnej asociácie detskej stomatológie (IAPD). V období rokov 2012 – 2015 bola prezidentkou Gréckej spoločnosti detskej stomatológie (HSPD). Je  tiež zakladajúcou  členkou  Európskej akadémie pedostomatológie (EAPD), kde pôsobí vo viacerých funkciách. Je autorkou viacerých vedeckých článkov zverejnených v gréckych a medzinárodných časopisoch a prednáša na medzinárodných kongresoch po celom svete. Dr. Vierrou pôsobí na oddelení detskej stomatológie Aténskej univerzity a zároveň má súkromnú prax zameranú na pedostomatológiu v Aténach.

Online prihláška