E-SHOP Kategórie

KategórieČakajte prosím ...
kosikKošík
0.00 €
(žiadna položka)

"3. kongres Slovenskej Endodontickej Spoločnosti", Bratislava, 16. marec 2019

miesto: Hotel Saffron, Bratislava
termín: 16.3.2019
účastnícky poplatok:
praktický zubný lekár / každý ďalší PZL  
do 10.3.2019 (vrátane) - 130,-€
od 11.3.2019 - 150,-€
členovia SES ( prosím napíšte do poznámky pri registrácii ) - 100,-€
členovia ČES, Promikro  ( prosím napíšte do poznámky pri registrácii ) 
do 10.3.2019 (vrátane) - 110,-€
od 11.3.2019 - 130,-€
študenti - 35€

PROGRAM: 
8:00 – 8:45 Registrácia
8:45 – 9:00 Otvorenie kongresu
9:00 – 10:30 Pokročilé techniky pri reendodontickom ošetrení - Dr. Sergiu Nicola
10:30 – 11:00 Prestávka
11:00 – 12:00 Foto – video dokumentácia pomocou mikroskopu - Dr. Sergiu Nicola
12:00 – 12:15 Q&A
12:15 – 13:15 Obed
13:15 – 14:45 Techniky odstraňovania zalomených koreňových nástrojov a koreňových nadstavieb - Dr. Daniel Ott
14:45 -15:30 Deti a betón – Klinická prax s MTA - Dr. Katarína Cyprichová
15:30 – 16:00 Prestávka
16:00 – 16:45 Resorbtívne procesy v endodoncii - Dr. Martin Okuliar
16:45 – 17:30 TFRK (Terauchi File Retrieval Kit) – Keď separovaný koreňový nástroj nemá šancu - Dr. Pavol Podolský
17:30 – 17:45 Diskusia, ukončenie kongresu

Online prihláška