EMS reklama
E-SHOP Kategórie

KategórieČakajte prosím ...
kosikKošík
0.00 €
(žiadna položka)

Odborná prednáška "Protetické stratégie", Dr. Mauro Fradeani, Praha, 14. - 15. jún 2019

Dôkladné zhodnotenie faktorov, ako je adekvátna estetická a funkčná analýza, správny prenos údajov do laboratória, orientácia a sklon oklúznej roviny a definíciu vhodnej pozície schodíka, uľahčí dosiahnutie predvídateľnej a úspešnej protetickej rehabilitácie. Novodobé technológie napomáhajú zubným lekárom: napr. použitie niektorých špecifických aplikácií, ako je GETApp (Guided Esthetic Treatment), ktoré zhromažďujú a digitálne spracovávajú všetky potrebné údaje, a tým zjednodušujú prácu zubára. Je potrebná úzka spolupráca medzi chirurgom a protetikom pri rehabilitácii chrupu alebo zavádzaní zubných implantátov, najmä vo frontálnej oblasti pri náročných klinických situáciách. AJ výber materiálu zohráva dôležitú úlohu pri plánovaní komplexných prípadov rekonštrukcie: táto prezentácia objasní, ako vybrať keramické materiály a ako ich použiť aj pri celkových rekonštrukciách. V súčasnosti inovatívny operačný protokol umožňuje čeliť rizikovým klinickým situáciám minimálne invazívnym protetickým postupom (MIPP), ktorý - aj vďaka modifikácii VDO - zaručuje vynikajúci, dlhotrvajúci estetický výsledok a lepšie prijatie liečby pacientom. Tento postup umožňuje obnoviť ideálny oklúzny vzťah a vyhnúť sa ďalším endodontickým alebo chirurgickým krokom, ktoré boli tradične nevyhnutné pri celkových rekonštrukciách.

Prednášajúci: Dr. Mauro Fradeani
Termín: 14.6.2019 - 15.6.2019
Miesto: Cubex Centrum Praha
Program na 2 dni: registrácia začína o 8:00, začiatok prednášky o 8:50 a predpokladaný koniec prednášky o 17:00 -17:30
Účastnícky poplatok:
490,-€ pri registrácii do 30.04.2019
530,-€ pri registrácii po 01.05.2019
180,-€ študenti zubného lekárstva do 30.04.2019
200,-€ študenti zubného lekárstva po 01.05.2019
79,-€ spoločenský večer dňa 14.06.2019

Pri prihlásení sa ďaľšieho účastníka z jednej zubnej praxe (rovnaké IČO) máte na jeho účastnícky poplatok zľavu 10%. Akcia neplatí na študentský účastnícky poplatok.

Dr. Mauro Fradeani je svetoznáma kapacita v oblasti estetickej stomatológie. Bol prezidentom európskej akadémie estetickej stomatológie (European Academy of Esthetic Dentistry). Od roku 2008 pôsobí ako hosťujúci profesor na katedre stomatologickej protetiky na Lousiana State University v New Orleans v USA, a zároveň je aktívnym členom americkej akadémie estetickej stomatológie a americkej akadémie fixnej protetiky. Založil a vedie inštitút kontinuálneho vzdelávania (ACE) v Pesare v Taliansku. Je autorom dvojzväzkovej monografie Esthetic Rehabilitation in Fixed Prosthodontics, ktorá je preložená do 12 jazykov.

Online prihláška